Thời tiết

 
 

Giá vàng SJC

 
Loại Mua vào Bán ra

Tỷ giá

 
  Mua vào Bán ra
AUD 16.00 16.00
CAD 17.00 18.00
CHF 23.00 24.00
CNY 3.00 3.00
DKK 3.00
EUR 24.00 25.00
GBP 28.00 29.00
HKD 2.00 3.00
INR 310.53
JPY 177.65 188.08
KRW 15.88 19.35
KWD 78.00
MYR 5.00
NOK 2.00
RUB 492.42
SAR 6.00
SEK 2.00
SGD 16.00 17.00
THB 600.00 692.30
USD 23.00 23.00