Thời tiết

 
 

Giá vàng SJC

 
Loại Mua vào Bán ra

Tỷ giá

 
  Mua vào Bán ra
AUD 14.00 15.00
CAD 16.00 17.00
CHF 25.00 26.00
CNY 3.00 3.00
DKK 3.00
EUR 24.00 25.00
GBP 28.00 29.00
HKD 2.00 3.00
INR 294.75
JPY 162.61 172.15
KRW 15.35 18.70
KWD 79.00
MYR 5.00
NOK 2.00
RUB 308.13
SAR 6.00
SEK 2.00
SGD 16.00 17.00
THB 597.98 689.95
USD 23.00 23.00