Thời tiết

 
 

Giá vàng SJC

 
Loại Mua vào Bán ra

Tỷ giá

 
  Mua vào Bán ra
AUD 15.00 16.00
CAD 18.00 18.00
CHF 27.00 28.00
CNY 3.00 3.00
DKK 3.00
EUR 26.00 27.00
GBP 30.00 31.00
HKD 3.00 3.00
INR 316.51
JPY 159.56 168.87
KRW 15.92 19.30
KWD 85.00
MYR 5.00
NOK 2.00
RUB 288.11
SAR 7.00
SEK 2.00
SGD 18.00 18.00
THB 608.54 702.05
USD 25.00 25.00