Thời tiết

 
 

Giá vàng SJC

 
Loại Mua vào Bán ra

Tỷ giá

 
  Mua vào Bán ra
AUD 16.00 16.00
CAD 17.00 17.00
CHF 24.00 25.00
CNY 3.00 3.00
DKK 3.00
EUR 24.00 26.00
GBP 28.00 29.00
HKD 2.00 3.00
INR 298.35
JPY 174.96 185.23
KRW 16.47 20.07
KWD 79.00
MYR 5.00
NOK 2.00
RUB 353.44
SAR 6.00
SEK 2.00
SGD 17.00 18.00
THB 632.11 729.33
USD 23.00 23.00